Services

HET VINDEN EN BENUTTEN VAN UW KANSEN

Holland Brazil heeft tot doel het begeleiden van bedrijven die willen starten in Brazilië. Dit doen we door te voorkomen dat er in valkuilen gestapt wordt en door het helpen bij het onderkennen en benutten van kansen.

UW BRAZILIAANS BEDRIJF

Een van de meest gevraagde diensten van Holland Brazil is het oprichten van een lokale onderneming en het vertegenwoordigen van deze onderneming in Brazilië. Door de vaak beschermende houding van de Braziliaanse overheid, is het veelal aan te bevelen een eigen dochteronderneming op te richten in Brazilië. Hiermee kan voorkomen worden dat veel belastingen worden betaald door lokaal te factureren, terwijl u gemaakte winsten kunt repatriëren zonder daar belasting over te betalen in Brazilië. Bovendien zullen klanten en partners in Brazilië vaak verwachten dat u zich vestigt.

U hoeft daarvoor niet daadwerkelijk een organisatie in te richten, maar kunt volstaan met u lokaal te laten vertegenwoordigen. Holland Brazil kan deze vertegenwoordiging op zich nemen. Door de scheiding in de juridische vertegenwoordiging van de onderneming en die van de aandeelhouders, bent u te allen tijde verzekerd van de controle over uw (dochter-)onderneming.

SERVICES OP MAAT

Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur, normen, waarden en business doelstellingen, waardoor iedere situatie weer anders is en er altijd maatwerk geleverd moet worden. Iedere voorbereiding en implementatie is daarom ook weer anders. Holland Brazil is in staat met haar ervaring en uitgebreid netwerk, uw organisatie te ondersteunen bij de initiële verkenning, opstart, eventuele overname, het kiezen van de juiste partners en  inrichting en doorgroei van uw business in Brazilië.

En dit alles op een transparante en integere wijze. Door het feit dat Holland Brazil kantoren heeft in Brazilië en Nederland, kunt u eenvoudig in Amsterdam binnenlopen voor uw onderneming in Brazilië.

Voor een nadere toelichting op onze verschillende diensten verwijzen we graag naar de in deze  rubriek gedetailleerde services.