Financiële transacties

HollandBrazil kan bedrijven en personen ondersteunen bij geldtransacties van en naar Brazilië (vanaf € 25.000). Of dit nu is voor het storten van kapitaal of verstrekken van een lening aan een dochteronderneming, het uitkeren van dividend aan buitenlandse aandeelhouders, het aankopen van onroerend goed, of het overbrengen van patrimonium. Op een snelle, betrouwbare en kosten-efficiënte wijze, binnen de wettelijke mogelijkheden. Ook draagt HollandBrazil zorg voor de benodigde registraties bij de Braziliaanse bank. Door de samenwerking met een pool aan banken, kan HollandBrazil altijd de beste condities bedingen voor de koers zonder bijkomende kosten.

Met de huidige koers van de Braziliaanse Real ten opzichte van de Euro is het kopen van onder andere real-estate in Brazilië heel aantrekkelijk geworden. HollandBrazil zorgt ervoor dat u een eerlijke koers krijgt zonder verdere bijkomende kosten, wat vergeleken met de traditionele (Nederlandse) banken veel aantrekkelijker is. Daarnaast kan HollandBrazil ook ondersteunen bij  de overdracht van aan te kopen real-estate.

Voor meer informatie, neem contact op via info@hollandbrazil.com of onze contact pagina voor verdere informatie.