Inhoudelijk

Eerste verkenning

HollandBrazil kan voor uw bedrijf een eerste verkenning uitvoeren om te ontdekken of uw producten of services interessant zouden kunnen zijn voor de markt aldaar. Dit door middel van:

 • Het in algemene termen beschrijven van de Braziliaanse markt
 • Het aangeven van bestaande spelers en hun markt positie
 • Het inventariseren van mogelijke show-stoppers, zoals bijvoorbeeld wetgeving
 • Het onderzoeken van mogelijke knelpunten, zoals bijvoorbeeld hoge kosten van import
 • Het identificeren van opportunities in de Braziliaanse markt

Kortom: HollandBrazil kan u helpen om te bepalen of het zinvol is verder onderzoek te doen, en dus tijd en geld te besteden, naar de haalbaarheid van uw business in Brazilië.

Haalbaarheid

Nadat u een eerste verkenning heeft uitgevoerd in Brazilië en er geen onoverkomelijke struikelblokken zijn geïdentificeerd, is de volgende stap het bepalen van de haalbaarheid voor uw onderneming. Nadrukkelijk zal worden gekeken naar de positionering van uw producten en/of diensten in de Braziliaanse markt, alsmede naar de lange en middellange termijn winstgevendheid. Scenario’s voor koop of autonome groei worden gedefinieerd, alsmede de vorm van uw business-model, waarbij in geval van distributie of wederverkoop ook potentiële partners zullen worden geïdentificeerd. Vervolgens zal een raamwerk wordt geschetst met de te volgen stappen voor het opzetten van uw Braziliaanse activiteiten, waarbij de benodigde middelen op hoofdlijnen zullen worden aangegeven. Dit door middel van:

 • Het bepalen van de positionering van uw producten of diensten
 • Het ontwikkelen van uw business model (rechtstreeks of via agenten/distributeurs)
 • Het identificeren van potentiele partners bij uw business model
 • Het identificeren van potentiele kandidaten voor acquisitie (indien van toepassing)
 • Het in grote lijnen weergeven van verwachtingen met betrekking tot winstgevendheid
 • Het schetsen van een raamwerk met de te nemen stappen voor het opzetten van uw onderneming

Kortom: HollandBrazil kan u helpen om te bepalen of er winstgevende business voor u mogelijk is in Brazilië en op welke wijze u hieraan gevolg kunt geven.

Business Planning

Deze fase bevat het opzetten van een gedetailleerd business plan voor uw Braziliaanse  onderneming, waarin op detail-niveau de benodigde middelen, activiteiten en resultaten worden weergegeven. Business Planning is essentieel om de kosten heel goed in kaart te brengen in relatie tot de verwachte opbrengsten. Het opstellen van een verlies-en winstrekening voor de komende 3 jaar zal dan ook een integraal onderdeel vormen van het op te stellen plan. Daarnaast zullen risico’s en aandachtsgebieden worden gedefinieerd, alsmede plannen om deze te managen. Hierbij zal gedetailleerd worden ingegaan op:

 • Organisatie in Brazilië, inclusief rechtsvorm, locatie, organisatie- en besturingsstructuur, personeel en management , HR, ICT- en overige middelen
 • Financiële inrichting, inclusief boekhouding, te selecteren belastingregime en belastingen
 • Te ondernemen stappen/activiteiten, inclusief de benodigde middelen
 • Tijdsplanning
 • Risico- en aandachtsgebieden met uit te werken programma’s om deze te managen
 • Verlies en winstrekening voor de komende 3 jaar, inclusief de kosten voor oprichting
 • Benodigd investeringsniveau voor de oprichting, inclusief werkkapitaal

Kortom: Alles wat u nodig heeft om gedegen van start te gaan in Brazilië.

Handheld services

Zodra u bepaald heeft hoe u de markt wilt gaan betreden komen er direct veel zaken op uw pad. U krijgt te maken met culturele, zakelijke, fiscale en juridische verschillen. In eerste instantie zijn dat praktische zaken zoals het zoeken van een appartement het regelen van een leaseauto  In Brazilië zijn er veel specialisten aanwezig die u op haar of zijn vakgebied goed de weg kunnen wijzen. U zult er echter al snel achter komen dat de verschillende vakgebieden allemaal met elkaar verankerd zijn, dat de specialisten sterk verzuild werken en dat er grote kennisverschillen zijn. HollandBrazil onderscheid zich door het feit dat zij in staat is om als schakel tussen de verschillende specialismes te fungeren. Zo wordt u niet van het kastje naar de muur gestuurd en wordt er een sterk fundament gebouwd waarop u organisatie gezond kan groeien. Neem als voorbeeld het certificeren van het nationaal product. Deze certificering heeft direct invloed op de inrichting van uw Importproces, de productieprocessen, uw fiscale boekhouding en diverse vastleggingen. Een hele puzzel om dit goed in elkaar geschoven te krijgen. HollandBrazil heeft hier ervaring mee en helpt u samen met haar partners snel op weg.

 

Indien u besluit om van de handheld services van HollandBrazil gebruik te gaan maken dan kunt u rekenen op:

 • Outsource mogelijkheden van praktische activiteiten zoals, het regelen van een leaseauto, het huren van een tijdelijk appartement, het organiseren en begeleiden van cambio processen, het opstellen van servicecontracten en het aanpassen en registreren van statuten.
 • Begeleiding tijdens gesprekken met partners, mogelijke klanten of interessante partijen voor overnames en het vastleggen en opvolgen van afspraken,
 • Het voeren van gesprekken met juridische, fiscale, administratieve en technische specialisten,
 • Het opstellen van heldere en eenduidige processen om zo goed als mogelijk uw business uit te kunnen voeren,
 • Het beheersbaar houden van de kosten door onnodige boetes en te dure adviezen te voorkomen,
 • Begeleiding op maat, daar waar u zelf de behoefte aan begeleiding heeft

Interim Management

Door onze ruime ervaring in het managen van Braziliaanse ondernemingen binnen een internationale context gecombineerd met ons uitgebreide relatie-netwerk, is HollandBrazil ook bij uitstek geschikt om uw onderneming in de begin fase te managen voor u. Of u nu een nieuwe dochter onderneming opzet of een lokale Braziliaanse dochter aankoopt. Wij kunnen het opgestelde Businessplan helpen uit te voeren, waaronder ook het recruiteren van het benodigde team voor succes in Brazilië.