Administratief

Oprichting

Nadat u besloten heeft tot uitbreiding naar Brazilië is de eerste stap veelal de opzet van een juridische entiteit in Brazilië. Dit is noodzakelijk voor verkoop van diensten en producten, het factureren, eventuele aankoop van een bedrijf en verder alles wat uw bedrijf nodig heeft voor een gezonde toekomst. Het opzetten van deze entiteit is zeer complex en langdurig maar HollandBrazil heeft hier inmiddels veel ervaring mee en zorgt ervoor dat u niet onnodig tijd en geld verliest in de cruciale fase van opstart.

Representatie

Door de beschermende houding van de Braziliaanse overheid, is het vaak aan te bevelen een eigen dochteronderneming  op te richten in Brazilië. Door lokaal te factureren kan voorkomen worden dat onnodige belastingen moeten worden betaald, terwijl u gemaakte winsten kunt repatriëren zonder belasting inhoudingen in Brazilië. Bovendien zullen klanten en partners van u verwachten dat uw bedrijf een vestiging heeft binnen Brazilië. U hoeft daarvoor niet daadwerkelijk een organisatie in te richten maar kunt volstaan met u lokaal te laten vertegenwoordigen. HollandBrazil kan deze vertegenwoordiging op zich nemen. Door de scheiding in de juridische vertegenwoordiging van de onderneming en die van de aandeelhouders, bent u te allen tijde verzekerd van de controle over uw (dochter)onderneming. Tevens zijn wij uw vertegenwoordiger voor de Braziliaanse overheid zoals de belastingdienst, de staats– en gemeentelijke instanties en de Centrale Bank.

Administratie

Bij uw Braziliaanse onderneming is een maandelijkse boekhouding wettelijk verplicht.     HollandBrazil heeft geregistreerde en betaalbare boekhoudkantoren in de arm genomen die dit transparant voor u voeren zonder verstrikt te raken in de complexe regelgeving in Brazilië. Daarnaast kan HollandBrazil tevens uw administratie voeren, waaronder:

  • Aanname van personeel
  • Uitvoeren van betalingen
  • Het opstellen van de zogenaamde Notas Fiscais (officiële facturen)
  • Het verzorgen van de lokale maand-afsluitingen inclusief rapportages
  • Het verzorgen van secundaire arbeidsvoorwaarden (al dan niet verplicht bij de wet), zoals bv. meal- en transport-tickets (vergoedingen) en ziektekosten verzekering voor personeel