Projecten

De hier getoonde projecten vormen slechts een kleine selectie van recente klanten van HollandBrazil uit de privaat sector. Daarnaast heeft HollandBrazil de laatste twee overheidsmissies begeleid voor de matchmaking tussen de deelnemende Nederlandse bedrijven en mogelijke handelspartners in Brazilië. Het betrof hier de handelsmissie olv. minister Ploumen eind 2013 en de missie Urban Mobility & Intelligent Transport Systems met staats-secretaris Mansveld in april 2014.

 

Een referentie-lijst kan op verzoek worden geleverd, of beter nog, kan in een persoonlijk gesprek worden overlegd !!

Klant sinds December 2014. Metrixlab verzorgt consumer insights en analytics aan grote Multinationals. HollandBrazil verzorgt de oprichting, representatie alsmede de administratie voor Macromill do Brasil, de Braziliaanse dochter van Metrixlab.

Metrixlab

Oprichten lokale onderneming
Klant sinds februari 2015, aktief in de offshore industrie. HollandBrazil vertegenwoordigt zowel de Nederlandse aandeelhouders als de statutaire directie functie van de aangekochte Braziliaanse dochter.

IHC Merwede

Vertegenwoordiging na acquisitie in Brazilië
Klant sinds maart 2015, aktief in de het verhuren van (bewegende) toegang aan installaties in de offshore. HollandBrazil ondersteunt Ampelmann bij de oprichting van haar Braziliaanse dochter en zal tevens de adminstratie en representatie daarvan verzorgen.

Ampelmann

Oprichten lokale onderneming
sasmor fruticultura
Klant sinds december 2013 en actief in de cultivatie van palmharten (een Braziliaanse delicatesse). HollandBrazil heeft een markt-verkenning uitgevoerd om te komen tot een verandering van het model van ingeblikte/ingepotte palmharten naar verse levering van palmharten. Hiervoor is een practische studie uitgevoerd –met veel succes- onder de beter gesitueerde restaurants in Rio de Janeiro.

Sasmor Fruticultura

Palmharten vers naar restaurants
Royal Duyvis Wiener
Klant sinds februari 2014 en aktief in de productie en levering van systemen voor cacao-verwerking (van cacao tot aan chocolade). HollandBrazil verzorgt voor Royal Duyvis Wiener de representatie van aandeelhouders en statutaire directie functie, heeft de boekhouding ingericht en fungeert tevens klankbord voor de Directie van Royal Duyvis Wiener op het hoofdkantoor in Nederland voor het meerderheids belang wat zij hebben in een locale onderneming in Brazilië mbt. legal en HR (inclusief werving).

Royal Duyvis Wiener

Vertegenwoordiging Duyvis Wiener na acquisitie
Klant sinds januari 2013, aktief in de steigerbouw en heeft een aantal gepatenteerde oplossingen die (nog) niet bestaan in Brazilië. HollandBrazil heeft de eerste verkenning alsmede een haalbaarheids-onderzoek uitgevoerd en begeleiden we nu de Directie bij het oprichten van de onderneming en het sluiten van een of meerdere partner-overeenkomsten voor de producten van Van Thiel United in Brazilië.

Van Thiel United

Business Case ontwikkeling
Klant sinds maart 2013 en aktief in de productie en levering van aluminium helicopter platformen. Naast de representatie van de aandeelhouders en de statutaire directie functie, verzorgt HollandBrazil de administratie en boekhouding voor Bayards do Brasil. Tevens heeft HollandBrazil het hele vraagstuk van locale content-levering –inclusief het vinden van lokale leveranciers- en certificering begeleid voor Bayards.

Bayards

Lokale leveringen voor helidecks
D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center
Klant sinds april 2013 en aktief in de productie en levering van oftalmologische producten. HollandBrazil ondersteunt DORC bij de betreding van de Braziliaanse markt en begeleidt het vergunnings-traject via ANVISA. Tevens verzorgen we de representatie van aandeelhouders en statutaire directie functie, de boekhouding en zijn we klankbord voor de Directie van DORC mbt. legal, HR en operationele zaken, met een duidelijk coachings-element voor het locale management in Brazilië.

D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center

Oprichting en begeleiding markt-entree